Hotline: 1800.2345.80

Tool Panasonic Format TF CARD/ SDCARD 3.0

Chia sẻ download tool Format TF CARD/ SD CARD Panasonic mục đích khắc phục các sự cố:

- Thẻ nhớ bị lỗi không nhận hoặc nhận thiếu dung lượng (do có thể bị ẩn 1 phần)

- Format sạch thẻ nhớ

Link Download: 
- Panasonic Format SDCARD V3.0 (bản trung quốc) (ưu tiên)

- Bản Panasonic Format SDcard 2.3 (bản tiếng anh) (bản cũ)

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ sản phẩm VINAGO phân phối

Đối tác